Změny v osvobození příjmů z prodeje podílů a cenných papírů od zdanění: na co se připravit

Od 1. 1. 2025 nás čekají zásadní změny v osvobození příjmů z úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů od zdanění, které přináší konsolidační balíček. Pro zakladatele a společníky startupů to znamená další level strategického plánování. V nadcházející dvoudílné sérii článků vám proto ve spolupráci s Tomášem Hlaváčkem ze společnosti TH TAX přinášíme podrobný […]

Contact us

Start sparring with us today by sharing more about your unique situation and vision, and discover how our expert team can provide the support and assistance you need.

By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find out more in our Privacy Policy.

Your form was sent successfully

We will get back to you with the answer as fast as possible. 🚀