Změny v osvobození příjmů z prodeje podílů a cenných papírů od zdanění: na co se připravit

Od 1. 1. 2025 nás čekají zásadní změny v osvobození příjmů z úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů od zdanění, které přináší konsolidační balíček. Pro zakladatele a společníky startupů to znamená další level strategického plánování. V nadcházející dvoudílné sérii článků vám proto ve spolupráci s Tomášem Hlaváčkem ze společnosti TH TAX přinášíme podrobný pohled na změny, které stojí za pozornost.

Dosavadní úprava

Podle stávající úpravy lze příjem z prodeje cenných papírů a podílů na obchodní korporaci osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, pokud je splněn časový test – tedy podmínka uplynutí potřebné doby mezi nabytím a úplatným převodem. U cenných papírů (tedy i akcií v a.s.) činí tato doba 3 roky, u ostatních podílů v obchodních korporacích (tedy i podílů v s.r.o.) je to 5 let. Dále je od daně osvobozen příjem, který nepřesahuje 100.000 Kč, a to i bez podmínky splnění časového testu. Společníci, kteří splní podmínky časového testu, mohou benefitovat z osvobození příjmu z prodeje v plné výši bez dalšího omezení. To se ale od roku 2025 změní.

Co se mění?

Konsolidační balíček zásadně mění pravidla hry. Přináší totiž limit na osvobození zdanění příjmů ve výši 40 milionů Kč na zdaňovací období. Pokud při prodeji cenných papírů nebo podílů přesáhnete tuto částku, budete muset rozdíl převyšující strop zdanit, a to sazbou 15 %. Pokud tato částka společně se všemi ostatními příjmy přesáhne 36-násobek průměrné mzdy (tedy v roce 2024 1.582.812 Kč), bude rozdíl podléhat sazbě 23 %. Limit 40 mil. Kč se vztahuje souhrnně na všechny příjmy z prodejů podílů a cenných papírů, které splňují časový test, a to v rámci jednoho kalendářního roku. Důležité přitom je, že limit se aplikuje na příjem, tedy na okamžik přijetí peněz z prodeje, nikoli na akt prodeje samotný.

Významnou novinkou je možnost “přecenění” nabývací hodnoty podílu nebo cenného papíru, pokud dojde k prodeji podílu nebo cenného papíru po 1. 1. 2025, ale daný podíl nebo cenný papír byl nabytý před tímto datem. V takovém případě si budete moci uplatnit jako daňový výdaj (i) cenu určenou znaleckým posudkem k 31. 12. 2024, nebo ke dni převodu, pokud se uskutečnil dříve, a (ii) náklady související s převodem cenného papíru a platby za obchodování na trhu s cennými papíry. To umožní, aby zdanění postihlo pouze přírůstek hodnoty podílu nebo cenného papíru od 1. 1. 2025.

Potřebná doba pro splnění časového testu zůstává stejná, stejně tak i hranice osvobození příjmu do výše 100.000 Kč.

Jak na změny reagovat?

Pokud plánujete prodej svých podílů nebo cenných papírů a splnili jste časový test, doporučujeme nečekat a zrealizovat prodej do konce roku 2024, aby jste mohli využít neomezeného osvobození a vyhli se dodatečné daňové zátěži. Je rovněž důležité zvážit nechat si k 31. 12. 2024 vypracovat znalecký posudek na tržní cenu cenných papírů nebo podílů, abyste případně snížili daňový základ (což nicméně lze prakticky udělat až v roce 2025 na základě účetní závěrky k 31. 12. 2024).

Změna daňové legislativy je komplexní a může mít značný dopad na vaše finanční rozhodnutí. Pokud máte v plánu prodej podílů nebo cenných papírů a chcete minimalizovat daňové zatížení, obraťte se na nás na ondrej@sparring.io. Ve druhém díle této série se daňový expert Tomáš Hlaváček podrobněji zaměří na praktické aspekty nové úpravy a její implementaci.

Share:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Recommended posts

Subscribe

Learn more about legalities affecting startups and innovative businesses.
By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find more in our Privacy policy.

Contact us

Start sparring with us today by sharing more about your unique situation and vision, and discover how our expert team can provide the support and assistance you need.

By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find out more in our Privacy Policy.

Your form was sent successfully

We will get back to you with the answer as fast as possible. 🚀