Pozitívna zmena v zdaňovaní  ESOPu na Slovensku od 1. januára 2024

Donedávna slovenská daňová legislatíva dostatočne nezohľadňovala existenciu inštitútu zamestnaneckých akcií alebo “Employee Stock Ownership Plan”, teda ESOPu. Nedostatočná úprava vo veľkej miere znemožňovala naplnenie potenciálu využívania ESOPu. Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, by to ale mohla, od 1. januára 2024 zmeniť.

Contact us

Start sparring with us today by sharing more about your unique situation and vision, and discover how our expert team can provide the support and assistance you need.

By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find out more in our Privacy Policy.

Your form was sent successfully

We will get back to you with the answer as fast as possible. 🚀