Novela zákoníku práce. Co se mění od 1.10.2023?

V souvislosti s přijetím novely zákoníku práce začne od 1. 10. 2023 platit několik novinek, na které je nutné se připravit. Mezi ty nejdůležitější patří:

 1. Home office

 • Sjednává se písemnou dohodou (samostatná nebo součástí prac. smlouvy/dohody). Dohoda musí být uzavřena se všemi zaměstnanci, kteří využívají home office.
 • Zavádí se úprava zjednodušené náhrady nákladů, které zaměstnancům vznikají, a to buď ve formě paušální náhrady, nebo skutečně prokázané částky. Lze předem písemně sjednat, že náhrada nákladů zaměstnanci nepřísluší.
 • Povinnost vyhovět žádosti o home office pouze v určených případech (např. u těhotné zaměstnankyně). Odmítnutí je nutné odůvodnit.

2. Dohody (DPČ a DPP)

 • Povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby alespoň 3 dny předem (lze se dohodnout i jinak) a vést evidenci odpracované doby.
 • Zaměstnanci budou mít nárok:
  • na volno z důvodu všech přípustných překážek v práci na straně zaměstnance, např. lékař, pohřeb (ale na náhradu odměny pouze, pokud se tak se zaměstnavatelem dohodnou). 
  • na příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o víkendu. 

3. Digitalizace

 • Pracovní smlouvu, DPP i DPČ bude možné uzavřít elektronicky.
 • Pozor, některé písemnosti (výpověď z prac. poměru, mzdový výměr, atd.), lze doručit elektronicky pouze pokud zaměstnanec předem podepsal písemné prohlášení o souhlasu s el. doručováním, zároveň musí být podepsány uznávaným el. podpisem. 
 • Nově možnost elektronicky informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru.
 • Nově fikce elektronického doručení dokumentů zaměstnanci 15 dnů po jejich dodání (po udělení souhlasu s elektronickým doručováním a uvedením el. adresy pro tento účel).

4. Rozšířená informační povinnost:

 • Nová povinnost zaměstnavatele informovat o dalších skutečnostech (např. odborném rozvoji, postupu při rozvazování prac. poměru, atd.), do 7 dnů od vzniku prac. poměru.
 • Vztahuje se i na dohodáře, a to do 7 dnů od započetí výkonu práce.
 • Rozšíří se i soubor informací poskytovaných zaměstnancům při vysílání do jiného členského státu EU či do třetí země.

5. Změny u zkráceného úvazku a rodičovské dovolené

 • U zkráceného úvazku je nově nutná písemná dohoda.
 • Zaměstnanec nově povinen podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dnů před nástupem.

6. Změny u zkráceného úvazku a rodičovské dovolené

 • Zaměstnavatel bude mít povinnost písemně zaměstnanci odůvodnit své rozhodnutí nevyhovět žádosti o kratší pracovní dobu či práci na dálku u chráněných skupin zaměstnanců (např. těhotná žena, rodič pečující o dítě mladší 9 let, atd.).

Jaké jsou další kroky?

Pokud zaměstnáváte zaměstnance v pracovním poměru nebo na dohody mimo pracovní poměr (DPČ nebo DPP), doporučujeme od října přijmout následující kroky:

 • Upravte si vzory pracovních smluv a připravte dohodu o práci z domova se všemi zaměstnanci, kteří využívají home office.
 • Pokud máte dohodáře, uzavřete nové dohody a upravte pravidla rozvrhování pracovní doby.
 • Nové smlouvy a dohody můžete podepisovat elektronicky.
 • Připravte pro zaměstnance písemný souhlas s el. doručováním.
 • Splňte své nové informační povinnosti, např. formou interního předpisu, který lze se zaměstnancem sdílet v elektronické podobě.
 • Začněte dávat pozor na příplatky pro dohodáře.
 • Připravte se na zásadní změny od 1. 1. 2024, a to na:
  • právo dohodářů na placenou dovolenou (pokud v daném kalendářním roce odpracují alespoň čtyřnásobek týdenní pracovní doby, t.j. 80 h a současně jejich pracovněprávní vztah trval v daném roce nepřetržitě po dobu alespoň 28 kalendářních dní),
  • právo zaměstnance na nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 24 hodin; spolu s nepřetržitým denním odpočinkem (11 hodin) je to 35 hodin. 

S implementací všech změn vám rádi pomůžeme. Potkejme se na callu a naplánujme potřebné úpravy vaší stávající dokumentace. Calendly

Share:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Recommended posts

Subscribe

Learn more about legalities affecting startups and innovative businesses.
By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find more in our Privacy policy.

Contact us

Start sparring with us today by sharing more about your unique situation and vision, and discover how our expert team can provide the support and assistance you need.

By submitting this form you agree to Sparring processing any personal data you may provide, including your email, name and content of the message, to reply to your request. Find out more in our Privacy Policy.

Your form was sent successfully

We will get back to you with the answer as fast as possible. 🚀